Rekrutacja

Rekrutacja na XV Mistrzostwa Polski
już rozpoczęta!

I znów zaczynamy!

Rekrutacja na XV Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej właśnie się rozpoczęła.
Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć udział w turnieju.
Poniżej zamieszczamy informacje co należy zrobić aby zgłosić drużynę i wziąć udział w rozgrywkach.


Turniej odbędzie się w Warszawie, 27 kwietnia 2024 roku.

Aby zgłosić drużynę na XV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce), a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: 

rejestracja@nadziejanamundial.pl 

lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”,
ul. Zerzeńska 33, 04-787 Warszawa,
z dopiskiem „XV Mistrzostwa Polski – Rejestracja Drużyny”. 

 


Zdajemy sobie sprawę, że lista uczestników zawodów z danej placówki może ulec zmianie. Dopuszczamy modyfikacje składu z zastrzeżeniem, że na 2 tygodnie przed rozgrywkami otrzymamy ostateczną listę.

Aby wstępnie zgłosić drużynę nie znając jeszcze składu można też wysłać zgłoszenie bez listy zawodników (ale podpisane i podstemplowane). Zachęcamy do tego gdyż w ten sposób można zarezerwować sobie miejsce. Ilość miejsc jest ograniczona.

Na XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do kategorii podstawowej można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 2007 i młodszych (rocznik 2008, 2009 itd.), zarówno chłopców jak i dziewczynki. 
O zakwalifikowaniu się zawodnika do gry decyduje rok urodzenia. 
Skład drużyny to 10 zawodników (6 w polu i 4 rezerwowych) i 2 opiekunów.

Termin zgłaszania drużyn upływa 8 kwietnia 2024 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, do obsadzenia jest 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny.

Organizator zapewnia boisko do gry, stroje (z wyjątkiem obuwia piłkarskiego), sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).


Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z regulaminem turnieju.

Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na powołanie do kadry i zgrupowanie należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mailowy:

rejestracja@nadziejanamundial.pl,

telefon kontaktowy 511-367-030.