Nadzieja na Mundial » Rekrutacja na XII Mistrzostwa Polski już rozpoczęta!

Rekrutacja na XII Mistrzostwa Polski już rozpoczęta!

Zaczynamy! Rekrutacja na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej właśnie się rozpoczęła. Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć udział w turnieju. Poniżej zamieszczamy informacje co należy zrobić aby zgłosić drużynę i wziąć udział w rozgrywkach.

Turniej odbędzie się w Warszawie, 24 lipca 2021 roku. Aby zgłosić drużynę na XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce) a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: [email protected] lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa, z dopiskiem „XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – Rejestracja Drużyny”. Dotyczy to kategorii podstawowej. 

Zdajemy sobie sprawę, że lista uczestników zawodów z danej placówki może ulec zmianie. Dopuszczamy modyfikacje składu z zastrzeżeniem, że na 2 tygodnie przed rozgrywkami otrzymamy ostateczną listę. Aby wstępnie zgłosić drużynę nie znając jeszcze składu można też wysłać zgłoszenie bez listy zawodników (ale podpisane i podstemplowane).

Na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do kategorii podstawowej można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 2004 i młodszych (rocznik 2004, 2005 itd.), zarówno chłopców jak i dziewczynki. O zakwalifikowaniu się zawodnika do gry decyduje rok urodzenia. Skład drużyny to 10 zawodników (w tym 4 rezerwowych) i 2 opiekunów. Termin zgłaszania drużyn upływa 20 lipca 2021 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, do obsadzenia są 32 miejsca.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia boisko do gry, stroje (z wyjątkiem obuwia piłkarskiego), sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).

Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z regulaminem turnieju. Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na powołanie do kadry i zgrupowanie należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy: [email protected], telefon kontaktowy 511-367-030.

 

Dokumenty zgłoszeniowe na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski:

Regulamin XII Międzynarodowych Mistrzostw Polski

Formularz zgłoszeniowy na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – dzieci

Oświadczenie lekarskie – zbiorowe 

Oświadczenie lekarskie – indywidualne 

Zgoda na publikację wizerunku – dzieci 

Zgoda na publikację wizerunku – dorośli 

RODO – dzieci

RODO – dorośli

 

Copyright © 2016 nadziejanamundial.pl
design by Unia Interactve