Nadzieja na Mundial » Rekrutacja na X Mistrzostwa Polski już rozpoczęta!

Rekrutacja na X Mistrzostwa Polski już rozpoczęta!

Zaczynamy! Rekrutacja na jubileuszowe X Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Dzieci z Domów Dziecka właśnie się rozpoczęła. Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć udział w turnieju. Poniżej zamieszczamy informacje co należy zrobić aby zgłosić drużynę i wziąć udział w rozgrywkach.

Turniej odbędzie się w Warszawie, 27 kwietnia 2019 roku. Aby zgłosić drużynę na X Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce) a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: [email protected] lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa, z dopiskiem „X Mistrzostwa Polski – Rejestracja Drużyny”. Dotyczy to kategorii podstawowej i kategorii OPEN.

Zdajemy sobie sprawę, że lista uczestników zawodów z danej placówki może ulec zmianie. Dopuszczamy modyfikacje składu z zastrzeżeniem, że na 2 tygodnie przed rozgrywkami otrzymamy ostateczną listę.

Na X Mistrzostwa Polski do kategorii podstawowej można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 2002 i młodszych (rocznik 2003, 2004 itd.), zarówno chłopców jak i dziewczynki. O zakwalifikowaniu się zawodnika do gry decyduje rok urodzenia. Skład drużyny to 10 zawodników (w tym 4 rezerwowych) i 2 opiekunów. Termin zgłaszania drużyn upływa 8 kwietnia 2019 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, do obsadzenia są 32 miejsca.

Na turnieju odbędzie się też rywalizacja w kategorii OPEN – dla starszych wychowanków, którzy wiekowo nie kwalifikują się do podstawowego turnieju a również chcieliby wziąć udział w rywalizacji. Aby zgłosić drużynę do kategorii OPEN należy wysłać odpowiednie zgłoszenie (jest w dokumentach do pobrania). Ta kategoria ma również osobny regulamin. Pozostałe dokumenty – zgody na publikacje wizerunku, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia medyczne – są takie same jak dla kategorii podstawowej. Oczywiście kategorii OPEN nie dotyczyoświadczenie o powołaniu do kadry na Mistrzostwa Świata.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia boisko do gry, stroje (z wyjątkiem obuwia piłkarskiego), sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).

Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z regulaminem turnieju. Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na powołanie do kadry i zgrupowanie należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy: [email protected], telefon kontaktowy 511-367-030.

Regulamin X Mistrzostw Polski

Dokumenty zgłoszeniowe na X Mistrzostwa Polski:

 Komplet dokumentów zgłoszeniowych na X Mistrzostwa Polski – dzieci

Zgoda na publikację wizerunku i RODO – OPIEKUNOWIE I TRENERZY

KATEGORIA OPEN

 Regulamin X Mistrzostw Polski – Kategoria OPEN

Dokumenty zgłoszeniowe na X Mistrzostwa Polski do kategorii OPEN:

 Komplet dokumentów zgłoszeniowych na X Mistrzostwa Polski – kategoria OPEN

Zgoda na publikację wizerunku i RODO – OPIEKUNOWIE I TRENERZY – kategoria OPEN

Copyright © 2016 nadziejanamundial.pl
design by Unia Interactve