Nadzieja na Mundial » Rekrutacja na XIII Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Ukrainy już rozpoczęta!

Rekrutacja na XIII Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Ukrainy już rozpoczęta!

Zaczynamy! Rekrutacja na XIII Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Ukrainy Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej właśnie się rozpoczęła. Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć udział w turnieju. Poniżej zamieszczamy informacje co należy zrobić aby zgłosić drużynę i wziąć udział w rozgrywkach.

Turniej odbędzie się w Warszawie, 5 czerwca 2022 roku. Aby zgłosić drużynę na XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce) a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: [email protected] lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa, z dopiskiem „XIII Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Ukrainy – Rejestracja Drużyny”. 

Zdajemy sobie sprawę, że lista uczestników zawodów z danej placówki może ulec zmianie. Dopuszczamy modyfikacje składu z zastrzeżeniem, że na 2 tygodnie przed rozgrywkami otrzymamy ostateczną listę. Aby wstępnie zgłosić drużynę nie znając jeszcze składu można też wysłać zgłoszenie bez listy zawodników (ale podpisane i podstemplowane).

Na XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do kategorii podstawowej można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 2005 i młodszych (rocznik 2005, 2006 itd.), zarówno chłopców jak i dziewczynki. O zakwalifikowaniu się zawodnika do gry decyduje rok urodzenia. Skład drużyny to 10 zawodników (w tym 4 rezerwowych) i 2 opiekunów. Termin zgłaszania drużyn upływa 23 maja 2022 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, do obsadzenia jest 40 miejsc.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia boisko do gry, stroje (z wyjątkiem obuwia piłkarskiego), sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).

Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z regulaminem turnieju. Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na powołanie do kadry i zgrupowanie należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy: [email protected], telefon kontaktowy 511-367-030.

 

Dokumenty zgłoszeniowe na XIII Mistrzostwa Polski:

Regulamin XIII Mistrzostw Polski

Formularz zgłoszeniowy na XIII Mistrzostwa Polski – dzieci

Oświadczenie lekarskie – zbiorowe 

Oświadczenie lekarskie – indywidualne 

Zgoda na publikację wizerunku – dzieci 

Zgoda na publikację wizerunku – dorośli 

RODO – dzieci

RODO – dorośli

Oświadczenie – Kadra

 

Dokumenty zgłoszeniowe na Mistrzostwa Ukrainy

Regulamin Mistrzostw Ukrainy

Formularz zgłoszeniowy na Mistrzostwa Ukrainy – dzieci

Oświadczenie lekarskie – zbiorowe 

Oświadczenie lekarskie – indywidualne 

Zgoda na publikację wizerunku – dzieci 

Zgoda na publikację wizerunku – dorośli 

RODO – dzieci

RODO – dorośli

Copyright © 2016 nadziejanamundial.pl
design by Unia Interactve