Nadzieja na Mundial » Rekrutacja na XI Mistrzostwa Polski już rozpoczęta!

Rekrutacja na XI Mistrzostwa Polski już rozpoczęta!

Zaczynamy! Rekrutacja na jubileuszowe XI Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej właśnie się rozpoczęła. Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć udział w turnieju. Poniżej zamieszczamy informacje co należy zrobić aby zgłosić drużynę i wziąć udział w rozgrywkach.

Turniej odbędzie się w Warszawie, 25 kwietnia 2020 roku. Aby zgłosić drużynę na XI Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce) a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: [email protected] lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa, z dopiskiem „XI Mistrzostwa Polski – Rejestracja Drużyny”. Dotyczy to kategorii podstawowej i kategorii OPEN. 

Zdajemy sobie sprawę, że lista uczestników zawodów z danej placówki może ulec zmianie. Dopuszczamy modyfikacje składu z zastrzeżeniem, że na 2 tygodnie przed rozgrywkami otrzymamy ostateczną listę. Aby wstępnie zgłosić drużynę nie znając jeszcze składu można też wysłać zgłoszenie bez listy zawodników (ale podpisane i podstemplowane).

Na XI Mistrzostwa Polski do kategorii podstawowej można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych (rocznik 2004, 2005 itd.), zarówno chłopców jak i dziewczynki. O zakwalifikowaniu się zawodnika do gry decyduje rok urodzenia. Skład drużyny to 10 zawodników (w tym 4 rezerwowych) i 2 opiekunów. Termin zgłaszania drużyn upływa 6 kwietnia 2020 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, do obsadzenia są 32 miejsca.

Na turnieju odbędzie się też rywalizacja w kategorii OPEN – dla starszych wychowanków (oraz wychowawców), którzy wiekowo nie kwalifikują się do podstawowego turnieju a również chcieliby wziąć udział w rywalizacji. Aby zgłosić drużynę do kategorii OPEN należy wysłać odpowiednie zgłoszenie (jest w dokumentach do pobrania). Ta kategoria ma również osobny regulamin. Pozostałe dokumenty – zgody na publikacje wizerunku, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia medyczne – są takie same jak dla kategorii podstawowej. Oczywiście kategorii OPEN nie dotyczy oświadczenie o powołaniu do kadry na Mistrzostwa Świata.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia boisko do gry, stroje (z wyjątkiem obuwia piłkarskiego), sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).

Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z regulaminem turnieju. Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na powołanie do kadry i zgrupowanie należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy: [email protected], telefon kontaktowy 511-367-030.

 

Dokumenty zgłoszeniowe na XI Mistrzostwa Polski:

Regulamin XI Mistrzostw Polski

Formularz zgłoszeniowy na XI Mistrzostwa Polski – dzieci

Regulamin XI Mistrzostw Polski – kategoria OPEN

Formularz zgłoszeniowy na XI Mistrzostwa Polski – kategoria OPEN

Oświadczenie lekarskie – zbiorowe 

Oświadczenie lekarskie – indywidualne 

Zgoda na publikację wizerunku – dzieci 

Zgoda na publikację wizerunku – dorośli 

Zgoda na publikację wizerunku – dzieci 

Zgoda na publikację wizerunku – opiekunowie i trenerzy

RODO – dzieci

RODO – dorośli

Oświadczenie kadra

Copyright © 2016 nadziejanamundial.pl
design by Unia Interactve