Nadzieja na Mundial » Podnoszenie kompetencji społecznych młodzieży z domów dziecka

Podnoszenie kompetencji społecznych młodzieży z domów dziecka

Stowarzyszenie Nadzieja Na Mundial realizuje projekt:
„Podnoszenie kompetencji społecznych młodzieży z domów dziecka poprzez zdobywanie kwalifikacji trenerskich oraz samodzielne organizowanie zajęć sportowych dla dzieci.” Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej , Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój”, działanie 1.4. „Młodzież solidarna w działaniu”.

Okres realizacji: 01.03.2019 – 31.12.2019

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 15-18 lat (zarówno chłopcy jak i dziewczęta ) oraz osoby pełnoletnie, które już opuściły domy dziecka w wieku do 29 roku życia. Projekt jest skierowany w szczególności do osób w ww. grup posiadających lub pragnących posiadać umiejętności gry w piłkę nożną, którzy wyrażą chęć do podniesienia swoich umiejętności oraz nauczenia się metod prowadzenia treningów w tej dyscyplinie sportowej.

Cel główny projektu to podniesienie co najmniej miękkich kompetencji podopiecznych domów dziecka w wieku 15 do 18 lat oraz osób pełnoletnich, które opuściły domy dziecka do 29 roku życia, które mają problemy na rynku pracy. 
Uczestnicy Projektu zostaną wyposażeni również w kompetencje "twarde" to znaczy umiejętności i uprawnienia trenerskie w piłce nożnej.

Projekt składa się z 5 zadań :
1. Pierwszy obóz szkoleniowy.  Zajęcia dotyczące umiejętności trenerskich są podzielone pomiędzy część praktyczną (na boisku) oraz część teoretyczną w sali szkoleniowej.
2. Samodzielnie zorganizowane przez uczestnika projektu piłkarskie zajęcia dla dzieci z lokalnej społeczności przy wsparciu opiekuna-mentora.
3. Drugi obóz szkoleniowy. Dalszy ciąg programu trenerskiego z uwzględnieniem doświadczenia z pracy wolontariackiej.
4. Formowanie drużyn piłkarskich w formie pracy wolontariackiej. Po drugim obozie uczestnicy Projektu tworzą 20 mini drużyn piłkarskich. Drużyna ta jest zgłoszona do turnieju trenerów.
5. Turniej Trenerów dziecięcych drużyn piłkarskich, zorganizowany przez uczestników projektu.

Harmonogram wsparcia w projekcie

Copyright © 2016 nadziejanamundial.pl
design by Unia Interactve