Rekrutacja

Cały czas trwa rekrutacja na VIII Mistrzostwa Polski. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć udział w turnieju. Poniżej informacje co należy zrobić aby zgłosić drużynę i wziąć udział w rozgrywkach.

Aby zgłosić drużynę na VIII Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce) a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: rejestracja@nadziejanamundial.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa, z dopiskiem „VIII Mistrzostwa Polski – Rejestracja Drużyny”.

Zdajemy sobie sprawę, że lista uczestników zawodów z danej placówki może ulec zmianie. Dopuszczamy modyfikacje składu z zastrzeżeniem, że na 2 tygodnie przed rozgrywkami otrzymamy ostateczną listę.

Na VIII Mistrzostwa Polski można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 2000 i młodszych, zarówno chłopców jak i dziewczynki. Termin zgłaszania drużyn upływa 10 kwietnia 2017 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, do obsadzenia są 32 miejsca.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia boisko do gry, stroje (z wyjątkiem obuwia piłkarskiego), sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).

Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z regulaminem turnieju. Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych oraz zgodę na powołanie do kadry i obóz należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy: rejestracja@nadziejanamundial.pl, telefon kontaktowy 511-367-030.

Zapraszamy!

Formularz zgłoszenia

Regulamin VIII Mistrzostw Polski

 zgoda na udział w kadrze i zgrupowaniu na Mistrzostwa Świata

Oświadczenie lekarskie – grupowe

Oświadczenie lekarskie – indywidualne

Zgoda na publikację wizerunku – dzieci

Zgoda na publikację wizerunku – dorośli